Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

bgenru

Еднократната компютърна поддръжка е услуга, която Ви позволява посещение от специалист на посочен от Вас адрес (важи за обл. Велико Търново) за извършване на софтуерна, хардуерна диагностика и решаване на проблеми на място при Вас. Услугата се предлага за физически и юридически лица.
КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕМ ДА ОТСТРАНИМ НА МЯСТО ПРИ ВАС?

Монтаж, демонтаж, обновяване, инсталиране на физическите компоненти (хардуер) и периферни устройства;
Настройка на операционни системи (без преинсталация) и прецизни актуализации;
Инсталация и преинсталация на софтуерни продукти, електронни подписи и други;
Инсталация и настройка на всички компоненти за приложенията на НАП, Търговски регистър и други;
Инсталиране на банкови сертификати и електронни подписи;
Премахване на вируси и програми с нежелано действие. Премахване на временни и ненужни файлове и регистри;
Инсталация и настройка на периферни устройства: принтер, скенер, мултимедии, камери и други;
Мрежови услуги: обследване, настройка и отстраняване на различни проблеми със мрежовата свързаност;
Архивиране, системни архиви (images) и прехвърляне на данни.